Dorpsvereniging

Algemeen

Alle inwoners van Donderen kunnen lid worden van Belangen Vereniging Donderen (BVD). Wilt u de vereniging steunen dan kunt u zich aanmelden bij een bestuurslid.

U heeft als lid inspraak bij de belangenorganisatie en kiest direct het bestuur, waarvan de leden meestal een duidelijk beperkte zittingsduur hebben. In Donderen kan een bestuurslid aaneengesloten drie termijnen zitting hebben, namelijk 3, 2 en nogmaals 2 jaar.

De activiteiten van de BVD lopen zeer uiteen, het bestuur is werkzaam op het gebied van verkeer en openbare ruimte, informatievoorziening, dorspbelevingsonderzoek, ruimtelijke ordening, gemeenschapsvoorziening en het vliegveld.

Financiën

Zoals bij vrijwel alle verenigingen betalen leden meestal contributie, waarvoor zij vaak ook een aantal tegenprestaties krijgen, zoals de dorpskrant Donderblik.

Het lidmaatschap wordt bij voorkeur via automatische incasso geïncasseerd en wordt jaarlijks na de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. In 2018 bedraagt het lidmaatschap voor een huishouden € 7,50.

Statuten

Wilt u de statuten van Belangen Vereniging Donderen inzien, klik dan hier.

 

Heeft u ideeën of opmerkingen die te maken hebben met het algemeen belang van Donderen, dan kunt u dat melden bij de voorzitter van de Belangenvereniging.