Dorpsvereniging

Algemeen

De Dorpsvereniging zorgt samen met de inwoners van Donderen voor de gezamenlijke belangen van het dorp. Dit doet ze door het organiseren van culturele, sociale en sportieve activiteiten. Mede door de inzet van vele vrijwilligers houden we Donderen leefbaar. Voor nu én in de toekomst.

De Dorpsvereniging bestaat sinds 2023 en is een samensmelting van 3 verenigingen, nl.: de Belangenvereniging, de Vereniging voor Volksvermaken en de Ijsvereniging. Door de krachten van deze verenigingen te bundelen, kunnen we beter inspelen op zaken die belangrijk zijn voor Donderen. Leefbaar, sociaal, sportief en gezellig, daar zetten we op in.

Leefbaar

Werken aan de leefbaarheid in ons mooie dorp is een blijvend terugkerend thema. Welke zaken zijn belangrijk voor onze inwoners en hoe krijgen we dat gerealiseerd? Door contact te hebben met o.a. de gemeente, provincie en andere stakeholders verwachten we de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk te waarborgen.

Sociaal

Sociale binding is ook in Donderen een belangrijk thema. De vele verenigingen in Donderen hebben eetcafé Hoving als thuisbasis. Ook de jeugdsoos en kinderclub hebben hier hun plek. Via sociale media, deze website en de maandelijkse dorpskrant ‘de Donderblik’, houden we de inwoners en andere belangstellenden op de hoogte van gebeurtenissen.

Sportief en gezellig

Gedurende het jaar vinden er verschillende activiteiten plaats in Donderen. Paasacitiviteiten, zomerfeest, Oktoberfest en een kroegquiz is een kleine greep daaruit. Door een gevarieerd aanbod aan activiteiten, is er voor elk wat wils.