Beloningsstructuur

Dorpsvereniging Donderen kent uitsluitend vrijwilligers. Er is geen beloning voor bestuursactiviteiten en/of bijdragen aan het uitvoeren van activiteiten voor Dorpsvereniging Donderen.

De inkomsten- en uitgaven structuur staat in het beleidsplan beschreven. Eveneens is in het beleidsplan beschreven hoe het vermogen wordt beheerd.