ANBI

De nieuwe dorpsvereniging ambieert de ANBI status. Dit is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.