Bestuur en portefeuilleverdeling

Het bestuur dient uit 7 bestuursleden te bestaan, momenteel zijn er vier vacatures.

 • Voorzitter  vacature
 • Secretaris Elisabeth Koops, secretaris@donderen.nl
 • Penningmeester vacature
 • Bestuurslid Fenna Venhuizen, bestuurslid1@donderen.nl
 • Bestuurslid Sonja Corsmit, bestuurslid2@donderen.nl
 • Bestuurslid 6 en 7 vacature

Portefeuillehouder

Binnen het bestuur is een aantal portefeuilles verdeeld onder de bestuursleden. Momenteel is de verdeling als volgt:

Portefeuille nog toe te wijzen

 • Ruimtelijke Ordening: woningbouw, landelijk gebied
 • Financien; ledenadministratie, facturatie leden & adverteerders, fondswerving en aanvraag gelden gemeente
 • Woningbouw

Elisabeth Koops

 • Communicatie extern

Sonja Corsmit

 • Communicatie; website, Donderblik
 • Dorpsomgevingsplan

Fenna Venhuizen

 • AED
 • Jeugdwerk

Stichting Trias

Vanuit de BVD is er inzake het jeugdwerk contact met Stichting Trias, contactpersoon is Judith Bekink, via mail te bereiken op judith.bekink@stichtingtrias.nl of telefonisch 06-29105721.